Izvrstan Ornitološki kamp Učka 2023.

U cilju daljnjeg jačanja ornitoloških kapaciteta Međimurske prirode djelatnici su i ove godine početkom rujna sudjelovali na prstenovačko-stručnom tjednu u sklopu Ornitološkog kampa koji organizira Udruga Biom. Edukacija je bila izvrsna prilika za istraživanje selidbe ptica, intenzivno učenje o prstenovanju ptica, vrstama pera, mitarenju, razlikovanju dobi i spola ptica pjevica, indeksu masti i pneumatizaciji.

Pregled letnih pera i učenje o mitarenju
Pregled letnih pera i učenje o mitarenju.

Prstenovanje ptica provodi se uz lokvu Rovoznu unutar Parka Prirode Učka od 2006. godine u periodu od polovice kolovoza do sredine rujna kada traje jesenska selidba ptica. Ptice ujesen sele u krajeve u kojima zimi mogu pronaći dovoljne količine hrane, dok se u proljeće vraćaju kako bi se gnijezdile. Pritom često prate obalu, a Učka im, kao priobalno gorje, sa svojim šumama i livadama te lokvom pruža važno odmorište na dugom i opasnom putu.

Službeni prstenovači te prstenovački pripravnici u okolici lokve podižu ornitološke mreže te uhvaćenim jedinkama ptica uzimaju mjere, određuju vrstu, spol i starost te im stavljaju prsten. Ptice puštaju u najkraćem mogućem vremenu i njihova sigurnost na prvom nam je mjestu.

Ornitološke mreže se spuštaju u najtoplijem dijelu dana kad je aktivnost ptica najmanja.

Tijekom našeg boravka zabilježili smo 16 vrsta ptica i to: šumskog zviždka, žutog voljića, crnokapu grmušu, grmušu pjenicu, grmušu čevrljinku, sivu grmušu, crnoglavu muharicu, sivu muharicu, šumsku crvenrepku, crvendaća, dugorepu sjenicu, veliku sjenicu, plavetnu sjenicu, jelovu sjenicu, kosa i brgljeza.

Dugorepe sjenice su izrazito društvene te u mreži nalazimo više jedinki istovremeno.

Bilo je prilike za učenje o perima te kako ih razlikovati.