Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (IWC) 2024.

Već tradicionalno, u siječnju se održava zimsko prebrojavanje ptica vodarica, IWC (International Waterbird Census). Ovu je međunarodnu inicijativu još 1967. pokrenuo Wetlands International. Danas je to najveći monitoring program na svijetu koji se provodi u 143 zemlje s ciljem prikupljanja podataka o stanju populacija ptica vodarica u močvarnim područjima.

Za ciče zime – velika koncentracija ptica na malom prostoru

Značaj ptica u vodenim staništima

Ptice vodarice su sve ptice koje povezuje vodeno stanište i prilagodbe za život u njemu. One su posebno osjetljiva skupina i izravno su ugrožene nestajanjem vlažnih staništa. Prisustvo, odnosno brojnost ptičjih vrsta u takvim je područjima pokazatelj njihova zdravlja i kvalitete. Rezultati dobiveni prebrojavanjem ptica vodarica pokazuju nam, osim stanja ptičjih populacija, i možebitne ugroze, prijetnje ili eventualne potrebe poduzimanja mjera zaštite pojedinih močvarnih područja. Prikupljanjem podataka o vrstama ptica i njihovoj brojnosti kroz dulje vremensko razdoblje stvara se temelj za upravljanje i razumijevanje močvara i života koje one održavaju. Također, pomoću njih identificiraju se međunarodno važna vlažna staništa i donose brojne međunarodne, nacionalne i lokalne odluke o zaštiti ptica i pojedinih područja.

JU Međimurska priroda na zimskom prebrojavanju ptica

Zašto ptice brojimo zimi?

Siječanj je najpogodnije vrijeme za brojanje ptica vodarica. Tada se ptice selice nalaze na svojim zimovalištima, najmanje se kreću i koncentrirane su na nezaleđenim vodenim površinama, pa ih je tada i najlakše opaziti. Proljetna seoba još nije započela, pa nema ni mogućnosti eventualnog dvostrukog prebrojavanja.

IWC u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se s organiziranim prebrojavanjem započelo 80-ih godina prošlog stoljeća. Dosad je više od 500 lokaliteta uključeno u akciju, a svake se godine u IWC pridruži preko 100 sudionika. U prilog veličini ove akcije govore podaci iz 2020., kada je u Hrvatskoj prebrojano gotovo 180.000 ptica na tristotinjak lokaliteta. Za provedbu ovakvog pothvata presudna je dobra organizacija i usklađenost pojedinaca i timova brojača. Koordinaciju IWC-a na nacionalnoj razini vodi Adrian Tomik iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, a u regionalnoj koordinaciji sudjeluju udruge Biom i ZEUS, te Geonatura. U organizaciju brojanja uključuju se, osim pojedinaca volontera, i obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te Javne ustanove za zaštitu prirode.

Mali vranci na Dubravskom jezeru, kod preloške Marine

IWC je u cijelosti volonterska akcija, a priključiti joj se mogu svi ljubitelji ptica i prirode, početnici ili već iskusni promatrači ptica. Subota i nedjelja, 13. i 14. siječnja 2024., određeni su kao središnji dani održavanja ovogodišnjeg prebrojavanja, ali je ono moguće tijekom cijelog siječnja.  

Kao i svake godine, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode uključiti će se u akciju zimskog prebrojavanja ptica vodarica. Njezini će djelatnici tom prilikom obići  dvadesetak vodenih površina (jezera, ribnjaci, retencije, mrtvice, rijeka Mura) koje se nalaze u Međimurskoj županiji te na njima zabilježiti ptičje vrste i njihovu brojnost.  

Guske na zaleđenom Dubravskom jezeru

Kako se uključiti u IWC?

I ti možeš biti dio ovogodišnjeg IWC-a. Kako? Sve informacije o ovogodišnjem zimskom prebrojavanju ptica vodarica možeš pronaći na stranicama Udruge Biom, gdje su navedene detaljne upute za sudjelovanje (IWC vodič) sa svim potrebnim materijalima (PDF) i popisom nadležnih koordinatora, karta i tablica s popisom lokaliteta na kojima se mogu brojati vodarice. 

Sretno u brojanju!