Bregunice na rijeci Muri dobile novo stanište

Bregunice su na putu za Međimurje. Vrijeme je povratka ptica selica u Hrvatsku, rode se viđaju u gnijezdima, a lastavice prelijeću nad našim dvorištima. Početak travnja nekako označava i povratak naše najmanje lastavice – begunice (Ripara riparia). Bregunice su ptice koje svoja gnijezda svijaju na strmim obalama rijeka, kod nas se gnijezde u kolonijama na rijekama Muri i Dravi.

Utorak 26. ožujka 2024. godine bio je rezerviran za akciju čišćenja strme obale na rijeci Muri. Ove godine pridružili smo se Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) kao partnerima na projektu Sustainable Water-based Sport Solutions. Očišćeno je 45 metara riječne obale na lokalitetu Zev u Murskom Središću, na području koje administrativno pripada Republici Sloveniji. Na volonterskoj akciji je sudjelovalo 15 volontera. Međimurska priroda već 8 godina zaredom provodi volontersku akciju u Gornjem Hrašćanu na rijeci Dravi, a ovo je prvo čišćenje strme obale rijeke Mure kojoj su se pridružili djelatnici Međimurske prirode. Nadamo se da će bregunice prihvatiti novo stanište i uspješno provesti gniježđenje!