Na rijeci Dravi osigurani su domovi za bregunice

Svjetski dan voda, 22. ožujka, bio je odličan izbor datuma za organizaciju čišćenja strme obale Drave kod naselja Gornji Hrašćan kao bi se pripremilo pogodno stanite za gniježđenje bregunica. Osim dobre volje sudionika, i klimatski povoljni uvjeti, sunčan i ugodan proljetni dan, pridonijeli su odličnom ozračju akcije. Tako su djelatnici Međimurske prirode, članovi Ekološke udruge Platana Nedelišće i volonteri, očistili su 300 metara obale od grana i korijenja, te poravnali i izravnali odronjenu obalu Drave.

Bregunica (Riparia riparia) pripada porodici lastavica. Malena je ptica, duljine svega do 12 centimetara, i težine tek oko 14 grama. Kako gradi svoj dom? U strmim i odronjenim obalama rijeka iskopa rupu duljine do jednog metra, a na kraju poput mudrog arhitekta napravi proširenje za gnijezdo. Bregunica je ptica selica, i sredinom travnja vraća se na obale Mure i Drave. Svake godine iznova kopa novu rupu zbog straha da stara gnijezda nisu nastanili mogući paraziti. Prirodni je terminator komaraca, jer se na njezinom jelovniku osim muha i mušica nalaze i komarci. U sezoni gniježđenja jedan par bregunica može pojesti čak do 10.000 komaraca dnevno. Iako nema mnogo prirodnih neprijatelja, njezin opstanak ugrožava nestanak staništa za gniježđenje i dostupnost hrane.

Međimurska priroda zahvaljuje volonterima na sudjelovanju u akciji i nakani da se osigura ugodan dom za bregunice.

olonterska akcija Osigurajmo dom bregunicama (3)