Šume i inovacije

Dvadesetprvi ožujak je, dan kada kalendarski započinje proljeće i dan kada se obilježava svjetski dan šuma. Tema ovogodišnjeg dana šuma je Šume i inovacije: nova rješenja za bolji svijet. Tema, na globalnoj razini, u fokus stavlja pronalazak novih inovativnih rješenja, a sve u cilju ilegalnog prekomjernog krčenja šuma.

Više o danu šuma možete pronaći na službenoj stranici Ujedinjenih naroda: KLIKNI OVDJE

Inovacije osim što mogu doprinijeti očuvanju velikih šumskih kompleksa, one također mogu pomoći i očuvanju samo jednog stabla. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode kroz jednu je takvu inovaciju omogućila duži životni vijek Spomeniku parkovne arhitekture magnolija u Pribislavcu. Postavljanjem i fiksiranjem metalnog nosača omogućen je neometan rast i razvoj postrane grane.

Magnolija u Pribislavcu, proljeće 2024.