Započeo projekt BEE(A)WARE

Prvim danom ožujka započeo je projekt Multidisciplinarno jačanje kapaciteta i razvoj novih rješenja u svrhu očuvanja, zaštite, i povećanja brojnosti ugroženih zajednica divljih oprašivača i medonosne pčele unutar ekosustava pod akronimom BEE(A)WARE. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.028.114,21 EUR, a od tog iznosa Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode osigurala je 212.300,00 EUR. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 3. 2024. do 31. 8. 2026. (30 mjeseci). Sredstva su osigurana u okviru 1. poziva Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Vodeći partner na projektu je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a projektni partneri su Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javni zavod Krajinski park Goričko, Galerija – Muzej Lendava i Nacionalni inštitut za biologijo.

Projekt je fokusiran na rješavanje zajedničkih teritorijalnih izazova. Prilikom analize problema i potreba, uvidjelo se kako su najizraženiji problemi vezani uz drastično smanjenje broja divljih oprašivača i medonosne pčele. Vidljiv je i nedostatak komunikacije i suradnje stručnjaka u zaštiti prirode, pčelara i poljoprivrednika te drugih ciljnih skupina. Glavni cilj projekta je unaprijediti znanje i dosadašnje prakse o zaštiti i očuvanju divljih oprašivača i medonosne pčele na prekograničnom području korištenjem zajedničkih multidisciplinarnih i integriranih alata. 

Neke od aktivnosti koje će provoditi Međimurska priroda su: provedba EU Pollinator Monitoring Sheme i nabava opreme za isti, održavanje trening prepoznavanja danjih leptira, provedba istraživanja muha lebdjelica na području Međimurske županije, edukativne medijske kampanje usmjerene na zaštitu divljih oprašivača, organizacija 5 predavanja na različite teme vezane uz oprašivače, nabava 111 hotela za pčele i intepretacijskih tabli o mozaičnom načinu košnje.