„Zlikovci u prirodi‟ u fokusu radionice za komunalne redare

Dobra praksa okupljanja međimurskih čuvara prirode i komunalnih redara međimurskih jedinica lokalne samouprave nastavila se i ove godine. Radionica za dionike i suradnike Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode organizirana je u četvrtak 14. ožujka 2024. godine u dvorani velike vijećnice. U fokusu programa bile su invazivne strane vrste te je radionica održana unutar projekta „Zlikovci u prirodi‟. Radionica je organizirana s ciljem unaprjeđenja suradnje čuvarske službe, komunalnih redara i čakovečkog Županijskog centra 112. Razmijenjene su informacije o praćenju održavanja poljoprivrednih površina, posebice livada (košnja i uklanjanje invazivnih vrsta) te kako bi se povećala svijest javnosti o značaju livadnih staništa za bioraznolikost.

radionica-komunalni-redari-6
Radionici je nazočilo dvadesetak komunalnih redara

Velimir Bašek, glavni čuvar prirode uvodno je govorio na temu dojava čuvara prirode. Tijekom 2023. godine registrirano je ukupno 95 dojava, od toga je 81 dojava bila vezna uz životinjske vrste (ponajviše ptice: labud i roda te poletarci) te zmije i dabar. Četrnaest dojava bilo je vezano uz bespravnu gradnju. Vožnju quadovima, otpad u prirodi, rušenje šuma i dr. Na terenu, kako je kazao, uvijek ima i zanimljivosti poput dojava kad lisica upadne u kotlovnicu, puh ušeta u kuhinju, sova završi u kaminu, ili se zmija ušulja u šaht. Ponovljeni su i utvrđeni protokoli što učiniti prilikom dojava i pronalaska ozlijeđenih divljih životinja.

Marijan Pongrac
Marijan Pongrac

Na tu temu nadovezao se i Marijan Pongrac, voditelj Županijskog centra 112, naglašavajući kako je Služba civilne zaštite Čakovec, na raspolaganju dvadeset i četiri sata na dan, te se kvalitetno dojave na temu zaštite prirode selektiraju bilo prema komunalnim redarima, bilo čuvarima prirode Međimurske prirode ili drugim potrebitim institucijama.

Sara Srša
Sara Srša

Sara Srša, viša stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode predstavila je medijsku kampanju „Livade nestaju. Očuvajmo ih!‟ koja je osmišljena jer su livade postale jedno od najugroženijih staništa ne samo u Međimurju, već i u Hrvatskoj. Kao pozitivan korak istaknut je primjer mozaične košnje koji se prošle godine počeo prakticirati u Perivoju Zrinski u Čakovcu.

Ivana Horvat
Ivana Horvat

Ivana Horvat, stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode govorila je o projektu „Zlikovci u prirodi‟. Kako bi lakše na terenu prepoznali invazivne strane vrste svi sudionici radionice su uz godišnjak i kalendar Međimurske prirode, primili i Priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama.

Na kraju održan je aktualan sat za pitanja komunalnih redara te je radionica zaokružena zaključkom kako svi okupljeni dionici trebaju i nadalje ulagati napore kako bi se svijest ljudi promijenila prema prirodi i okolišu u pozitivnom smjeru, te da treba kontinuirano raditi na edukaciji svih uzrasta.

* Organizacija edukativne radionice financirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta‟ (JP ZO 6/2023.)