Fotografija mjeseca (ožujak 2024.)

Autor fotografije: Mihaela Mesarić, motiv: Ptica 2024. godine – gačac (Corvus frugilegus)