Dvodnevna radionica prepoznavanja leptira na Matulovu gruntu u sklopu projekta BEE(A)WARE

U sklopu projekta BEE(A)WARE nastavljaju se radionice prepoznavanja danjih leptira. Matulov grunt (matul – međimurska riječ za leptira) u Frkanovcu poslužio je kao super lokacija za održavanje petog i šestog termina. Radionice je održao Toni Koren, a u sklopu radionica odrađene su ljetne vrste leptira od kojih su najzanimljivije mala preljevalica (Apaturia ilia), velika preljevalica (Apaturia iris), plavkasti repić (Satyrium spini) i adipina sedefica (Fabriciana adippe).

Prvi dan, 10. lipnja, bio je rezerviran za teoretski dio nakon kojeg je slijedio terenski obilazak livada oko Matulova grunta. Tijekom terenskog obilaska i lova na leptire polaznici su uhvatili i determinirali 20-tak vrsta leptira. Dok su kasno večernji sati istog dana poslužili za lov na noćne leptire. Postavljeno je 5 lovnih zamki na koje su polaznici obilazili od 21 sat do ponoći i naučili osnovne skupine noćnih leptira. Neke od zabilježenih vrsta su drvotoč (Cossus cossus), veliki vinski ljiljak (Deilephila elpenor), invazivna vrsta šimširov moljac (Cydalima perspectalis) te kornjaš naziva grobar (Necrophorus sp.) čiji neugodan miris je iznenadio sve prisutne.

Idućeg dana nastavljeno je s teoretskim dijelom i ostalim ljetnim vrstama te praktičnim radom – preparacija leptira. Polaznici treninga dobili su svoje drveno raspelo za leptire (podloga na kojoj se prepariraju leptiri) te dobili prethodno uhvaćene leptire i zadatak da ih prepariraju. Nakon uspješne preparacije leptiri ostaju na sušenju 30 dana nakon kojih se stavljaju u entomološke kutije.