REKORDNA 2024. GODINA: U Kotoribi više mladih bijelih roda nego prošle godine u cijelom Međimurju!

Krajem lipnja se na području Međimurske županije provodi prstenovanje bijelih roda. Tako je Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode ove godine organizirala redovno godišnje prstenovanje u ponedjeljak 24. lipnja. Prstenovanje je provedeno uz tehničku potporu djelatnika Elektre Čakovec. Saša Horvat i Jan Nikić, standardni je tim koji već više godina pruža operativnu pomoć za provedbu prstenovanja.

60 mladih bijelih roda

Prstenovanje je odradila Biljana Ječmenica, ovlaštena prstenovačica za divlje ptice, a iz Međimurske prirode u prstenovanju je sudjelovao čuvar prirode Antonio Krušelj, koji je ujedno i pripravnik za prstenovača.
– Na dan 24. lipnja zabilježeno je 28 aktivnih parova. Od toga čak 23 s mladim rodama. Pet gnijezda je bez mladih. Imamo rekordan broj zabilježenih mladih bijelih roda u Međimurskoj županiji, sveukupno 60 mladih ptica. Prstenovano je njih 51. Preostale nismo uspjeli prstenovati zbog nedostupnosti gnijezda ili su mladunci bili već preveliki za prstenovanje. Mlade rode prstenovali smo s dva prstena, aluminijskim te plastičnim vidljivijim prstenom pogodnim za očitanje, gdje se lakše očitavaju ugravirane kombinacije slova i brojki. Hrvatska ima bijeli plastični prsten s crnim oznakama, kazao je Krušelj, posebno ushićen zabilježenim rekordima i brojem mladih bijelih roda.

Čudesna Kotoriba


Ovogodišnje prstenovanje donijelo je još nekoliko zanimljivosti. Zabilježena su 28 aktivna gnijezda koja su raspoređena u 24 naselja. Dvadeset i tri naselja bilježe jedno gnijezdo, dok se u jednom naselju, u Kotoribi, nalazi čak 5 aktivnih gnijezda. Kotoriba, kao prije nekoliko godina, ponovo ima „baby boom‟. Zabilježeno je jedno gnijezdo s čak pet mladih bijelih roda. Također, ove godine u kotoripskom gnijezdima ima čak sveukupno 18 mladih bijelih roda, što je više nego ih je zabilježeno prošle, 2023. godine, na području cijele Međimurske županije, kada je registrirano u Međimurju tek 17 mladih.

– Aktualni podaci praćenja stanja bijelih roda u Međimurskoj županiji raduju me i ovogodišnje prstenovanje su mi učinili posebno zanimljivim. Rode su „napunile‟ svoja gnijezda i poradile na natalitetu. Možda bi se i mlade Međimurke i Međimurci mogli ugledati na naše bijele rode, posebno ove kotoripske. Neka ne čekaju da im „roda donese bebu‟, već neka sami porade na tome, našalio se na kraju provedenog prstenovanja, Antonio Krušelj.


Foto: Antonio Krušelj

Antonio Kruselj i Biljana Jecmenica
Antonio Krušelj i Biljana Ječmenica