Sudjelovali smo na prvom modulu RiRe treninga o obnovi rijeka

Ovog lipnja dio projektnog tima Međimurske prirode projekta LIFE RESTORE for MDD, Mihaela Mesarić i Monika Cindrić, sudjelovale su na prvom od tri modula treninga o obnovi rijeka “River Restoration Trening” u Nußdorf-Debantu, Austrija. Trening provodi Ured za integrativno planiranje REVITAL, a sudionici treninga su članovi svih projektnih partnera LIFE RESTORE for MDD te drugi dionici koji su prepoznali važnost pohađanja treninga radi budućeg planiranja sličnih zahvata na rijekama.

Sudionici treninga iz vodnog gospodarstva, zaštite prirode i nevladinih organizacija učili su o restauracijskim mjerama obnove rijeka.

Prvi trodnevni modul sastojao se od predavanja i diskusija te terenskog i praktičnog rada, organiziran je izlet na primjere dobrih praksi na kojima su primjenjivane različite mjere obnove rijeke. Sudionici treninga posjetili su lokacije restauracijskih mjera na rijekama Isel i Drava te su mogli saznati više o primjenjivanim mjerama, izazovima i rješenjima kao i o dugoročnom razvoju obnove rijeka.

„Naučene lekcije“ iz prvog modula sudionici će koristiti kako bi razradili restauracijski plan obnove rijeka tijekom slijedeća dva modula treninga na nekim dionicama rijeka iz obuhvata TBR MDD u okviru projekta LIFE RESTORE for MDD. (Foto: Monika Cindrić, Revital)