Održana 2. radionica u sklopu projekta Sustainable Water-based Sport Solutions

Planom upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) predviđena je provedba aktivnosti suradnje s relevantnim dionicima na utvrđivanju pravila ponašanja na rijekama te odgovornu plovidbu s ciljem smanjenja negativnog utjecaja dopuštenih aktivnosti na ciljne vrste i stanišne tipove (kod aktivnosti u PU 007 je BA4.).

Za područje Međimurske županije financiranje predmetne aktivnosti osigurano je kroz projekt „Sustainable Water-based Sport Solutions“ (u prijevodu: Održiva rješenja za sportove na vodi). Projekt se provodi u sklopu drugog BESTbelt poziva Europskog zelenog pojasa (European Green Belt). Partneri na projektu su Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) i Ökologischer Tourismus in Europa e.V. iz Njemačke.

Druga radionica održana je za provoditelja turističkih aktivnosti u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije, a u cilju razmjene informacija između upravljača zaštićenim područjima i provoditelja aktivnosti. Aktivnosti se odnose na prostor uz rijeke Muru i Dravu u pograničnom području sa Slovenijom i Mađarskom te susjednom Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom.

Sudionici radionice upoznati su s projektnim aktivnostima i primjerima dobre prakse iz Njemačke, trenutnim načinom upravljanja predmetnim područjem, vrstama i staništima od interesa te što su koncesijska odobrenja. Nakon predstavljanja planiranih aktivnosti provedena je diskusija o provedbi turističkih aktivnosti na rijekama.