Prikupljanje podataka (invenatrizacija) o prirodi nikad ne prestaje

Prema zakonu o zaštiti prirode Međimurska priroda obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja na prostoru Međimurske županije s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u...

(Ne)obične vodene biljke oko nas

Bare, močvare, grabe, ribnjaci, rukavci i kanali nastali prirodnim putem, ali i umjetni kanali s više-manje stajaćom vodom često prekrivaju mnogobrojne vodne biljke. Radi se o slobodnoplivajućim biljkama zajednice Hydrocharition ili u dubljim otvorenim vodama sa zajednicom velikih mrijesnjaka sveze Magnopotamion. Tipični predstavnici tih zajednica su: vodeni orašac, plivajuća nepačka,...

U obilju kiše, biljke došle na svoje

...Livada je pjesma koju priroda piše,Sa svakim cvijetom što se rađa i cvjeta.Neka te inspirira, neka te preplavi,Svaki put kada na livadu kročiš. Zato slijedi miris cvijeća i zov livade,Tamo ćeš zasigurno pronaći slobodu i sreću.Uživaj u ljepoti koja te okružuje svuda,I osjeti radost života dok livada cvjeta... (autor nepoznat)...

Radionice u svrhu edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te su unatrag 6 mjeseci, u sklopu tog projekta, organizirane tematske radionice. Cilj radionica bio je edukacija dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova koje su od interesa za EU. Radionice...

Što je monitoring

Praćenje (monitoring) stanja očuvanosti prirode tj. praćenje stanja vrsta i stanišnih tipova je prebrojavanje i/ili mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili stanišnog tipa koje se ponavlja kroz duži vremenski period. Monitoring je dio sustava zaštite prirode, a od dana pristupanja Europskoj uniji praćenje je sukladno odredbama Direktiva o zaštiti ptica i Direktiva o...