Perivoj Zrinski: 46 godina zaštite

17. rujna 1975. godine zeleni pojas od 13 hektara oko Staroga grada Zrinski proglašen je zaštićenim u kategoriji Spomenika parkovne arhitekture. Prije vremena proglašenja i desetljeće nakon perivoj je imao svoje vrtlare, gradsku upravu zaduženu za upravljanje perivojem i ljude koji su svakodnevno brinuli o drveću, cvijeću, travi i ostalim...

Istraživanje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima

U sklopu projekta Eco Bridge planirana aktivnost istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima provodi se i provodit će se tijekom 2021. godine i početkom 2022. godine. Cilj istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima izrada je studije u kojoj će biti opisano istraživanje, prikazani rezultati te navedene smjernice za daljnje upravljanje zelenim područjima...

Hoće li doći do EKOCIDA?

Posljednjih tjedana, pojam „ekocid“ često se spominje u kontekstu revitalizacije Perivoja Zrinski koja će se obaviti u sklopu projekta Eco Bridge. Prema definiciji, ekocid je potpuno razaranje nekog područja čovjekovom djelatnošću, posebno kemijskim i biološkim sredstvima koja u potpunosti mijenjaju postojeće ekosustave, a plodne ravnice ili šume pretvaraju u mrtva,...

Volonteri u potrazi za jelenkom

Posljednjih godina tijekom lipnja i srpnja u šumi Čep kraj Nedelišća volonteri Međimurske prirode zajedno s djelatnicima obilaze lokacije u potrazi za najvećim kukcem u Hrvatskoj. Jelenak ili rogljoč po međimurski vrsta je koja često zadivi svojom pojavom zbog gornjih čeljusti koje su formirane kao jelenji rogovi, otuda i naziv...