Projekti Međimurske prirode

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode pripremila je i prijavila tijekom druge polovice 2022. i prve polovice 2023. godine, samostalno kao prijavitelj, ili u suradnji s partnerskim organizacijama ukupno 10 projektnih prijedloga na različite nacionalne i EU natječaje. Do sad su tri projektna prijedloga odabrana i ugovorena za...

Obavijest o provođenju JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Na temelju čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu...

NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec - 40315 Mursko Središće Ravnatelj KLASA: 112-02/23-01/3 URBROJ: 2109-63-01-23-14 Križovec, 31. 7. 2023. Temeljem članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-02 od 8. srpnja 2022. godine te Izvješća Povjerenstva o...

NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana – POZIV NA TESTIRANJE

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće KLASA: 112-02/23-01/3 URBROJ: 2109-63-02-23-07 Križovec, 26. srpnja 2023. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1...