NATJEČAJ za radno mjesto glavnog čuvara/ice prirode – Odluka o imenovanju

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec - 40315 Mursko Središće Upravno vijeće KLASA: 007-04/22-01/2 URBROJ: 2109-63-04-22-03 Križovec, 10. svibnja 2022. temeljem članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za...

NATJEČAJ za radno mjesto stručnog voditelja/ice – Odluka o imenovanju

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec - 40315 Mursko Središće Upravno vijeće KLASA: 007-04/22-01/2 URBROJ: 2109-63-04-22-02 Križovec, 10. svibnja 2022. temeljem članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za...

Stalna edukacija djelatnika kao ključ uspješnog rada

Svi djelatnici Javne ustanove Međimurska priroda koji obavljaju stručne poslove visoko su obrazovani. Međutim, bez obzira na stečenu fakultetsku diplomu, obrazovanje shvaćaju kao cjeloživotni proces te se u cilju što kvalitetnijeg obavljanja svojih radnih zadataka konstantno educiraju. Bilo da se radi o jednodnevnim, višednevnim ili edukacijama koje se protežu kroz...

Monitoring biljnih vrsta_kockavica i crnkasta sasa

Još od 2011. godine, krajem ožujka i početkom travnja djelatnici Međimurske prirode provode monitoring biljnih vrsta, obične kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije. Monitoring ovih biljnih vrsta uključuje obilazak lokaliteta na kojima ove vrste rastu, prebrojavanje jedinki i određivanje veličina populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju...

Projekti Riverside i Eco Bridge ušli u posljednju trećinu provedbe

Kroz godine provedbe projekata naučili smo da gotovo svaki projekt možemo podijeliti u tri faze, odnosno trećine u razdoblju provedbe. Prva trećina u pravilu bude zagrijavanje, upoznavanje s projektnim partnerima i projektnim područjem te odredbama ugovora i ostale relevantne dokumentacije. U drugoj trećini se polako pokreću konkretne aktivnosti, da bi...