Završen Trening prepoznavanja danjih leptira

Projekt BEE(A)WARE usmjeren je na aktivnosti vezane uz divlje oprašivače i medonosnu pčelu. Jedna od projektnih aktivnosti je provedba Treninga prepoznavanja danjih leptira. Trening je organizirala i provela Međimurska priroda te je zamišljeno da na njemu sudjeluju projektni partneri iz Slovenije i Hrvatske. Trening je polazilo ukupno 11 polaznika iz...

Godišnjica proglašenja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Na današnji dan prije dvanaest godina, na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa 'Čovjek i biosfera' u Parizu, UNESCO je područje Mure, Drave i Dunava proglasio bilateralni rezervat biosfere između Mađarske i Hrvatske. To je bio temelj za kasnije proglašenje prvog pentalateralnog rezervata biosfere u svijetu između pet država, Austrije,...

Što je sova vidjela? #30 – Nastavljamo njuškati po terenu

Stigli smo do jubilarnog 30. izdanja serijala Što je sova vidjela?. Međimurski čuvari prirodi za rad na terenu koriste između ostalog i foto kamere kako bi snimili život divljih životinja. Kamere se postavljaju na različita prirodna staništa te se tako prate divlje životinje bez uznemiravanja. Nažalost ove smo godine ostali...

Održana 2. radionica u sklopu projekta Sustainable Water-based Sport Solutions

Planom upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) predviđena je provedba aktivnosti suradnje s relevantnim dionicima na utvrđivanju pravila ponašanja na rijekama te odgovornu plovidbu s ciljem smanjenja negativnog utjecaja dopuštenih aktivnosti na ciljne vrste i stanišne tipove (kod aktivnosti u PU 007...

Monitoring jelenka

I ove godine provodili smo monitoring jelenka sukladno nacionalnom programu praćenja stanja očuvanosti vrste Lucanus cervus. Monitoring je proveden na novim lokacijama - Bedekovićevim grabama i Čukovskoj šumi. Osnovna metoda monitoringa bila je metoda opažanja odraslih jedinki na transektu duljine 500 m tijekom 45 minuta u sumrak tijekom aktivnosti odraslih...