Dojava o opažanju vrste

U potrazi za novim vrstama na području Međimurske županije, ali i novim staništima već poznatih vrsta molimo Vas da što detaljnije popunite obrazac o Vašem opažanju u prirodi koje želite prijaviti. Svakako ćemo Vas naknadno obavijestiti o imenu nađene vrste ili nekoj zanimljivosti uz nju. Hvala!Maksimalna veličina datoteke 4MB


Maksimalna veličina datoteke 4MBPomaknite ikonu na karti da bi odabrali lokaciju.Pomaknite ikonu na karti da bi odabrali lokaciju.

U slučaju da ne možete postaviti geografsku širinu i dužinu osvježite web pretraživač (ctrl + F5).
Realizirano u sklopu projekta „Connecting with Nature“.

Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida. Glavni cilj Programa je jačanje partnerstva između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, poštujući načela odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.