Ekološka mreža Natura 2000 

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od osnovnih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji. To je europska mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova.

Ekološka mreža obuhvaća određena područja u cilju očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa te stanišnih tipova, osobito važnih za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Cilj je tih propisa održati ili poboljšati očuvanost vrsta i staništa popisanih u njihovim dodatcima. Svaka zemlja članica Europske unije pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u njima.

Ekološka mreža proteže se na 13 048,58 ha ili 17,9 % površine Međimurske županije.

Ekološka mreža sastoji se od Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS). Detaljnije informacije o područjima ekološke mreže možete saznati na internet stranicama Bioportala (http://www.bioportal.hr/gis/).

Kod područja Naziv područja
HR2000364 Mura
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001034 Mačkovec – ribnjak
HR2000470 Čep – Nedelišće
HR2001307 Dravske akumulacije
HR5000014 Gornji tok Drave
Kod područjaNaziv područja
HR1000013Dravske akumulacije
HR1000014Gornji tok Drave

January 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st January
No Events
Events for 2nd January
No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3rd January
No Events
Events for 4th January
No Events
Events for 5th January
No Events
Events for 6th January
No Events
Events for 7th January
No Events
Events for 8th January
No Events
Events for 9th January
No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10th January
No Events
Events for 11th January
No Events
Events for 12th January
No Events
Events for 13th January
No Events
Events for 14th January
No Events
Events for 15th January
No Events
Events for 16th January
No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17th January
No Events
Events for 18th January
No Events
Events for 19th January
No Events
Events for 20th January
No Events
Events for 21st January
No Events
Events for 22nd January
No Events
Events for 23rd January
No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24th January
No Events
Events for 25th January
No Events
Events for 26th January
No Events
Events for 27th January
No Events
Events for 28th January
Events for 29th January
No Events
Events for 30th January
No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for 31st January
No Events