Ekološka mreža Natura 2000 

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od osnovnih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji. To je europska mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova.

Ekološka mreža obuhvaća određena područja u cilju očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa te stanišnih tipova, osobito važnih za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Cilj je tih propisa održati ili poboljšati očuvanost vrsta i staništa popisanih u njihovim dodatcima. Svaka zemlja članica Europske unije pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u njima.

Ekološka mreža proteže se na 13 048,58 ha ili 17,9 % površine Međimurske županije.

Ekološka mreža sastoji se od Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS). Detaljnije informacije o područjima ekološke mreže možete saznati na internet stranicama Bioportala (http://www.bioportal.hr/gis/).

Kod područja Naziv područja
HR2000364 Mura
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001034 Mačkovec – ribnjak
HR2000470 Čep – Nedelišće
HR2001307 Dravske akumulacije
HR5000014 Gornji tok Drave
Kod područjaNaziv područja
HR1000013Dravske akumulacije
HR1000014Gornji tok Drave

February 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st February
No Events
Events for 2nd February
Events for 3rd February
No Events
Events for 4th February
Events for 5th February
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th February
No Events
Events for 7th February
No Events
Events for 8th February
No Events
Events for 9th February
No Events
Events for 10th February
No Events
Events for 11th February
No Events
Events for 12th February
No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th February
No Events
Events for 14th February
No Events
Events for 15th February
No Events
Events for 16th February
No Events
Events for 17th February
No Events
Events for 18th February
No Events
Events for 19th February
No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th February
No Events
Events for 21st February
No Events
Events for 22nd February
No Events
Events for 23rd February
No Events
Events for 24th February
No Events
Events for 25th February
No Events
Events for 26th February
No Events
27
28
1
2
3
4
5
Events for 27th February
No Events
Events for 28th February
No Events