Ekološka mreža Natura 2000 

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od osnovnih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji. To je europska mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova.

Ekološka mreža obuhvaća određena područja u cilju očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa te stanišnih tipova, osobito važnih za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Cilj je tih propisa održati ili poboljšati očuvanost vrsta i staništa popisanih u njihovim dodatcima. Svaka zemlja članica Europske unije pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u njima.

Ekološka mreža proteže se na 13 048,58 ha ili 17,9 % površine Međimurske županije.

Ekološka mreža sastoji se od Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS). Detaljnije informacije o područjima ekološke mreže možete saznati na internet stranicama Bioportala (http://www.bioportal.hr/gis/).

Kod područja Naziv područja
HR2000364 Mura
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001034 Mačkovec – ribnjak
HR2000470 Čep – Nedelišće
HR2001307 Dravske akumulacije
HR5000014 Gornji tok Drave
Kod područjaNaziv područja
HR1000013Dravske akumulacije
HR1000014Gornji tok Drave

July 2021

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st July
No Events
Events for 2nd July
No Events
Events for 3rd July
No Events
Events for 4th July
No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th July
No Events
Events for 6th July
No Events
Events for 7th July
No Events
Events for 8th July
Events for 9th July
No Events
Events for 10th July
No Events
Events for 11th July
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th July
No Events
Events for 13th July
No Events
Events for 14th July
No Events
Events for 15th July
No Events
Events for 16th July
No Events
Events for 17th July
No Events
Events for 18th July
No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th July
No Events
Events for 20th July
Events for 21st July
No Events
Events for 22nd July
No Events
Events for 23rd July
No Events
Events for 24th July
No Events
Events for 25th July
26
27
28
29
30
31
1
Events for 26th July
No Events
Events for 27th July
No Events
Events for 28th July
No Events
Events for 29th July
Events for 30th July
No Events
Events for 31st July