Dvije platane u Svetom Urbanu

Naziv: Dvije Platane (Platanus x acerifolia) u naselju Sveti Urban
Datum proglašenja: 11. studenoga 1995.
Kategorija: Spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala

Svako pojedinačno stablo, bilo ono zaštićeno ili ne, ima velik utjecaj na mi­kroklimu. Stabla platana na lokalitetu Sveti Urban osim svježine koju donose, reguliraju i temperaturu vinskog podruma obitelji Lovrec. Zaštićene su 1995. godine, na privatnom su posjedu i prsni opseg jedne danas iznosi 441 cm, a druge 411 cm. Krasi ih kora gotovo umjetničkog dekorativnog uzorka. Otporne su na različita onečišćenja. Plod i sjeme platane razvija se u obliku plodnih glavica koje vise na kapici i krase stablo poput ukrasnih božićnih kuglica cijele zime, sve do proljeća.

Dvije platane pronašle su mjesto i na etiketama vina koje proizvodi obitelj Lovrec te su ujedno i zaštitni znak njihovog podruma.