Hrast lužnjak u Donjem Vidovcu

Naziv: Hrast lužnjak (Quercus robur) u Donjem Vidovcu
Datum proglašenja: 11. studenoga 1995.
Kategorija: Spomenik prirode – pojedinačno stablo

Prostore uz nizinske rijeke Muru i Dravu nekoć je pokrivala golema prašuma hrasta lužnjaka. Do današnjih dana u Međimurju su se održale samo skro­mne hrastove šume i malobrojna usamljena hrastova stabla, poput donjovi­dovskog, kojemu je narod pridjenuo ime Arpad. Lokalnom inicijativom Arpad je zaštićen 1995. godine kao spomenik prirode – rijedak primjerak drveća. Spomenik prirode nalazi se u središtu naselja Donji Vidovec ispred crkve Svetog Vida i sim­bol je divljine što je prije samo jednog stoljeća postojala na ovom području.

Kaže se da hrast 100 godina raste, 100 godina živi i 100 godina umire. Unatoč izreci, postoje primjerci hrasta starosti i do 1000 godina.