Perivoj Zrinski u Čakovcu

Naziv: Perivoj Zrinski u Čakovcu
Datum proglašenja: 17. rujna 1975.
Kategorija: Spomenik parkovne arhitekture

Prema Zakonu o zaštiti prirode, spomenik parkovne arhitekture umjetno je oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Više od 1400 stabala i grmova na površini od 13,5 hektara gradi prsten oko čakovečkog Starog grada. Perivoj Zrinski spomenik je parkovne arhitekture zaštićen 1975. godine. Domaće i strano parkovno drveće i grmlje čakovečka su „pluća” grada. Na području Perivoja od bjelogoričnih vrsta dominira obični grab (Carpinus betulus), poljski jasen (Fraxinus angustifolia) i klen (Acer campestre). U značajnom, ali manjem broju javlja se pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica) i divlji kesten (Aesculus hippocastanum). Od crnogoričnih vrsta najčešća je smreka (Picea abies), obični bor (Pinus sylvestris), crni bor (Pinus nigra) i Pančićeva omorika (Picea omorica).

Omiljeno je šetalište, prostor za rekreaciju, sport i igru, kao i za okupljanje čakovečke mladeži. Posljednjih godina mjesto je i pozornica brojnih kulturnih, umjetničkih, glazbenih, društvenih i sportskih događanja tijekom programa Ljeta u gradu Zrinskih, Zrinski Art Festivala, 3FF festivala te manifestacije Porcijunkulovo. Na prostoru parka nalazi se i znatan broj skulptura.