Platana u Nedelišću

Naziv: Javorolisna platana (Platanus x acerifolia)
Datum proglašenja: 4. veljače 1963.
Kategorija: Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Platana u Nedelišću najstariji je zaštićeni prirodni objekt u Međimurju. Stara je više od 300 godina te je druga najveća platana u Hrvatskoj. Prsni promjer joj je veći od 627 cm. Popularno se naziva i „birov hrast”. Iako nije hrast, taj je naziv dobila jer raste pokraj kuće u kojoj je nekad živio „birov”, predsjed­nik mjesta odnosno seoski starješina.

Javorolisna platana nastala je križanjem dviju vrsta: azijske i američke platane. Stablo platane vrlo je otporno te je jedno o najčešćih ukrasnih vrsta u gradovima diljem svijeta. U proljeće 2019. godine dotjerivali su je obučeni penjači – arboristi – orezivanjem suhih grana i sidrenjem krošnje. Time je poboljšan vitalitet stabla i produžen očekivani životni vijek.