Čuvari prirode

Čuvari prirode obavljaju poslove nadzora zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode:

  • Nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji u zaštićenom području;
  • Aktivno sudjeluju u motrenju i praćenju stanja biljnih i životinjskih vrsta, vrsta gljiva te drugih vrijednosti zaštićenog područja;
  • Planiraju, organiziraju i izvode poučne šetnje zaštićenim područjima;
  • Vrše ekološku poduku posjetitelja zaštićenog područja i lokalnog stanovništva;
  • Skrbe o sigurnosti posjetitelja i poduzimaju radnje spašavanja;
  • Surađuju s voditeljima istraživačkih i drugih dopuštenih projekata u zaštićenom području;
  • Skrbe o održavanju infrastrukturnih objekata u zaštićenom području.

Fotografije rada čuvara prirode: