Javna nabava Međimurske prirodeJavne ustanove za zaštitu prirode

Opći podaci o javnom naručitelju:
Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće
OIB: 35686623551
Kontakt:
Zoran Šardi, mag.geogr. – stručni savjetnik za projekte
Telefon: 040/866-297
projekti@medjimurska-priroda.info

Detaljnije informacije o svim javnim nadmetanjima Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode možete pretraživati na jedinstvenom portalu – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u izborniku kliknite na “Objave JN – Jednostavna tražilica” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Naručitelj upišite: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, kako biste dobili popis svih objavljenih javnih nadmetanja.

PLAN NABAVE

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode objavljuje PLANOVE NABAVE u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su dostupni na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

REGISTAR UGOVORA

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode objavljuje REGISTAR UGOVORA u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Građevinski radovi na Centru za posjetitelje

Izvedba muzeološkog postava stalne muzejske izložbe Centra za posjetitelje “Med dvemi vodami”

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode od 10. siječnja 2018. godine.

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge za 2021. godinu

Hrana za konje

Ograda za vodozemce

Medijske objave za potrebe projekta „Riverside“

Edukacija o sigurnom upravljanju kajakom

Kajak s pripadajućom opremom

Znanstveno-istraživačke usluge

Znanstveno-istraživačke usluge za potrebe projekta Riverside

Usluge osiguranja

Oprema za promatranje ptica

Edukacija vodič-interpretator

Tiskarske i grafičke usluge

Suveniri za potrebe CZP Med dvemi vodami

Oprema za monitoring rakova

Radijske emisije za potrebe projekta „Riverside“

Naklada knjige o važnosti parkova u urbanim ekosustavima

Precizna optička oprema

Radovi na izgradnji sjenice u Frkanovcu – faza 1

December 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st December
Events for 2nd December
No Events
Events for 3rd December
No Events
Events for 4th December
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th December
Events for 6th December
Events for 7th December
No Events
Events for 8th December
No Events
Events for 9th December
No Events
Events for 10th December
No Events
Events for 11th December
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th December
No Events
Events for 13th December
No Events
Events for 14th December
No Events
Events for 15th December
No Events
Events for 16th December
No Events
Events for 17th December
No Events
Events for 18th December
No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th December
Events for 20th December
No Events
Events for 21st December
No Events
Events for 22nd December
No Events
Events for 23rd December
No Events
Events for 24th December
No Events
Events for 25th December
No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for 26th December
No Events
Events for 27th December
No Events
Events for 28th December
No Events
Events for 29th December
No Events
Events for 30th December
No Events
Events for 31st December
No Events