Donacije ustanove u 2021. godini

Kao i svake godine, i u 2021. godini Javna ustanova isplatila je skromne donacije udrugama koje na ozbiljan način doprinose procesima zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti u Međimurskoj županiji. Njihov je rad od vitalne važnosti za misiju Javne ustanove, a istovremeno prepoznat od šire javnosti kao vrijedan. o o o...

Rezultati rada Stručne službe 2021. godine

Iza nas je još jedna izazovna godina, a mjesec prosinac razdoblje kad zbrajamo rezultate i postignuća. Iako je godina bila pandemijska, uspjeli smo realizirati većinu planiranih aktivnosti. A koliko je toga bilo planirano? Program rada za 2021. godinu brojio je preko 150 aktivnosti koje su odrađivali svi djelatnici ustanove. Neke...

Arhiva: Andrija Lesinger (1929.-2010.)

Kad smo godine 2013. radili na knjizi o 50 godina zaštite prirode u Međimurju, u nju smo uvrstili i par zaslužnika koji su u prirodi Međimurja ostavili vidljivi trag. Jedan od njih je i Andrija Lesinger (1929.-2010.) koji je široj javnosti (bio) poznat kao vlasnik ogromne zbirke prepariranih životinja, zbirke...

Donacije ustanove u 2020. godini

Kao i svake godine, i u 2020. godini Javna ustanova isplatila je skromne donacije udrugama koje na ozbiljan način doprinose procesima zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti u Međimurskoj županiji. Njihov je rad od vitalne važnosti za misiju Javne ustanove, a istovremeno prepoznat od šire javnosti kao vrijedan. (more…)