Obavijest o provođenju JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Na temelju čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu...

NAKON 19 MJESECI INTENZIVNOG RADA: Prvi Plan upravljanja je donesen!

Već više od dvije godine spominjemo izradu tri plana upravljanja. Prisjetimo se, najveći i najzahtjevniji od njih je plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže čija izrada je još u tijeku. Drugi plan, koji je pred samim procesom donošenja, je Plan upravljanja područjem ekološke...