Zaštićeni dijelovi prirode

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) te Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18) priroda je sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost. Zaštita prirode provodi se očuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti te zaštitom dijelova prirode.

Zaštićeni dijelovi prirode su:

1. zaštićena područja u kategorijama strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture;
2. zaštićene vrste – strogo zaštićena divlja vrsta te
3. zaštićeni minerali i fosili.

ZAŠTIĆENA PODRUČJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI SU:

 zasticeni_dijelovi_01zasticeni_dijelovi_02zasticeni_dijelovi_03zasticeni_dijelovi_04zasticeni_dijelovi_05zasticeni_dijelovi_06zasticeni_dijelovi_07zasticeni_dijelovi_08zasticeni_dijelovi_09zasticeni_dijelovi_10zasticeni_dijelovi_11