Kontakt obrazac dojave čuvarima prirode

Na sljedećem obrascu imate mogućnost prijaviti uočeni problem na terenu čuvarima prirode. Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o događaju koji želite prijaviti kako bi čuvari prirode mogli postupiti po podnesenoj prijavi.


Pomaknite ikonu na karti da bi odabrali lokaciju.Pomaknite ikonu na karti da bi odabrali lokaciju.U slučaju da ne možete postaviti geografsku širinu i dužinu osvježite web pretraživač (ctrl + F5).
Realizirano u sklopu projekta „Connecting with Nature“.

Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida. Glavni cilj Programa je jačanje partnerstva između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, poštujući načela odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.