Zimsko prebrojavanje ptica-močvarica

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode poziva sve ljubitelje prirode da se tokom siječnja 2011. pridruže međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica. Tih dana se širom Europe organiziraju javna promatranja ptica na stotinama lokacija na osnovu čega se procijenuju veličine populacija pojedinih močvarica. Za prebrojavanje močvarica siječanj je najpogodniji jer su tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovališta.

U Međimurju, akciji se priključuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Osim djelatnika, ustanova će okupiti i volontere te organizirati logistiku akcije.

Ukoliko želite samostalno prebrojavati ili organizirati prebrojavanje, molimo Vas da o toj namjeri obavjestite koordinatora za Hrvatsku (095/9098-753; tibor.kopacki.rit(at)gmail.com), kako bi Vas koordinirao sa ostalim sudionicima da ne bi promatrali i prebrojavali na istom području više puta, kako bi Vam predao detaljne upute i obrasce koje je potrebno ispuniti zapažanjima i vratiti. Preporučamo da odaberete najpovoljnije dane za prebrojavanje kako bi se izbjegle moguće neprilike koje mogu negativno utjecati na rezultate prebrojavanja kao što je magla, kiša, jak vjetar i slično.

Više o akciji na: http://www.ptice.hr/zimskoprebrojavanje2011.htm