Prstenovanje bijelih roda 2013. (novo)

Slika 2 (2)

Treću godinu zaredom, djelatnici Javne ustanove prstenuju mlade bijele rode (Ciconia ciconia) u gnijezdima na području Međimurske županije. Ove godine, prstenovanje se obavlja početkom srpnja, uz stručnu potporu Dragana Radovića (Hrvatsko ornitološko društvo) i operativnu potporu Elektre Čakovec.

Stručna služba “Međimurske prirode” pripremila je sljedeći zapis:

Monitoring populacije bijele rode (Ciconia ciconia L.) te prstenovanje malih jedinki na području Međimurske županije 2013. godine

Dana 03. i 08. srpnja 2013. godine djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode obavili su monitoring populacije bijele rode (Ciconia ciconia L.) te prstenovanje mladih jedinki u gnijezdima na području Međimurske županije.

Od ukupno zabilježenih 45 gnijezda na području Međimurske županije aktivnih je 21 (47%). Od toga ih je 18 aktivno s mladima, a 3 bez mladih. U 18 aktivnih gnijezda s mladima zabilježeno je 48 mladih jedinki, i to u 3 gnijezda po četiri mlade jedinke, u 7 gnijezda po tri, u 7 po dvije te u jednom gnijezdu jedna mlada jedinka. Naselje s najvećim brojem gnijezda u Međimurju je Kotoriba i to sa čak 5 gnijezda u kojima je sveukupno 13 malih jedinki.

Usporedbe radi, prošle 2012. godine zabilježeno je ukupno 28 aktivnih gnijezda od čega 11 aktivnih gnijezda bez mladih te 17 aktivnih gnijezda s mladima u kojima je zabilježeno 39 mladih jedinki.

 

Slika 5 (2)

 

Prstenovanje je obavljeno uz stručnu potporu Hrvatskog ornitološkog društva iz Zagreba te operativnu pomoć Elektre Čakovec. Ovim putem im još jednom zahvaljujemo na suradnji!

 

Slika 4 (2)