Jelenak

Jelenak (Lucanus cervus) ili u Međimurju: jelenjak, hrgljoč, rogljoč ili rogač je vrsta kukca koja živi u našim šumama i ovisna je o trulom drveću, dakle spada u saproksilne vrste.

Osim u šumama, moguće ga je susresti i u gradskim parkovima, vrtovima ili dvorištima. Posebna karakteristika vrste je spolni dimorfizam: izrazito vidljiva razlika između mužjaka i ženke. Tako puno lakše uočavamo mužjake jer, osim što su veći od ženke, krase ih velike gornje čeljusti koje mogu biti crne do crvene boje. Čeljusti po kojima je ova vrsta toliko poznata služe u intenzivnim borbama mužjaka pri čemu jači mužjak često poraženog baci na tlo sa stabla kako bi stekao vremensku prednost u prilaženju ženki ili pristupu hrani. Više o vrsti jelenak i njegovom značajnom staništu u Međimurju saznajte u nastavku.