Prenosimo iskustva o radu s mladima

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode bila je organizator i domaćin trodnevne edukacije o provedbi programa “Mladi čuvari prirode” za djelatnike Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i udruge Biom. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Jadranski preletnički put 4” kojeg provodi udruga Biom, a financiraju ga zaklade EuroNatur i MAVA. U razdoblju od 9. – 11. studenog 2021. djelatnici Međimurske prirode pokušali su polaznicima edukacije prenijeti svoja iskustva i znanja stečena u radu s mladima od 2008. godine do danas s posebnim osvrtom na organizaciju i provedbu prirodoslovnih kampova. Polaznicima su predstavljeni i planovi za buduće edukacije i kampove s djecom i mladima.

Polaznici edukacije o radu s mladima
Polaznici edukacije u sjedištu ustanove u Križovcu

Prvi dan edukacije održao se u prostorijama Međimurske prirode u Križovcu gdje je kroz nekoliko prezentacija predstavljen razvoj programa edukacije za najmlađe od samih početaka rada ustanove do danas, a posebno je obrađen kamp za mlade čuvare prirode koji je ove godine održan na Matulovom gruntu u Frkanovcu i koji je izazvao ogroman interes među međimurskim školarcima. Nakon prezentacija polaznici su razgledali Centar za posjetitelje Med dvemi vodami uz stručno vodstvo te kroz diskusiju saznali na koji način se Centar Med dvemi vodami koristi u radu s djecom i mladima.

Predstavljanje programa Mladi kustos
Predstavljanje programa Mladi kustos u Muzeju Međimurja Čakovec

Drugi dan edukacije započeli smo u Muzeju Međimurja Čakovec gdje su djelatnice Muzeja predstavile svoja iskustva u radu s djecom i mladima, a posebno su predstavljeni programi Mladi kustos i Ljetna muzeologajnica koju provode zajednički Muzej Međimurja Čakovec i Međimurska priroda. Edukacija je nastavljena na Matulovu gruntu u Frkanovcu i Mlinarskoj kući u Žabniku gdje su se polaznici mogli upoznati s entografskom zbirkom “Jen den v življenju mlinara Franca Žalara”. Nakon obilaska Mlinarske kuće edukacija je nastavljena na poučnoj stazi Svetomartinska Mura gdje su predstavljeni načini edukacije na otvorenom s osvrtom na šumske učionice.

Polaznici edukacije na mlinu u Žabniku
Polaznici edukacije na mlinu u Žabniku

Trećeg dana edukacije organizirana je plovidba rijekom Murom od Murskog Središća do Dekanovca na kojoj su se sudionici mogli upoznati s prirodnim ljepotama naše najsjevernije rijeke i okolnog područja s ciljem prezentacije i edukacije u interpretaciji zaštićenih područja. Plovidba je organizirana u suradnji s uigranom ekipom Hrvatske gorske službe spašavanje iz Stanice Čakovec.

Na plovidbi rijekom Murom
Na plovidbi rijekom Murom