NAKON 19 MJESECI INTENZIVNOG RADA: Prvi Plan upravljanja je donesen!

Već više od dvije godine spominjemo izradu tri plana upravljanja. Prisjetimo se, najveći i najzahtjevniji od njih je plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže čija izrada je još u tijeku. Drugi plan, koji je pred samim procesom donošenja, je Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mačkovec – ribnjak, a prvi donesen među njima Plan je upravljanja zaštićenim područjem Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje.

Prikupljanje informacija od dionika na prvoj dioničkoj radionici
Prikupljanje informacija od dionika na prvoj dioničkoj radionici

Plan upravljanja pod šifrom 062 odnosi se na Spomenik prirode Bedekovićeve grabe i područja ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje. Prvi od tri plana završio je cijeli proces. U razdoblju od 19 mjeseci, održane su četiri interne radionice te tri dioničke radionice kroz koje se odazvalo nekoliko desetaka dionika iz dvadeset i tri sektora, uključujući privatni i javni sektor. Na prvoj dioničkoj radionici razgovaralo se o stanju i korištenju područja te su se prikupljali podaci od dionika kako bi plan sadržavao opis realnog  trenutnog stanja područja. Osim toga, definirala se vizija područja koja nam služi kao nit vodilja u provođenju navedenog plana:

„U Međimurju su očuvana šumska i travnjačka staništa bogata leptirima te vrijedno zaštićeno područje Bedekovićeve grabe. U Donjem Međimurju očuvan je mozaični krajobraz s rijetkim vrstama leptira na održavanim livadama košanicama. Na ovim područjima aktivna lokalna zajednica prepoznaje prirodne vrijednosti i podržava zaštitu te aktivno sudjeluje u očuvanju prirode za buduće generacije.“

Druga dionička dionica za navedeni plan
Druga dionička dionica za navedeni plan

Kako bi vizija postala realnost, postavili smo opće i posebne ciljeve te aktivnosti za postizanje tih ciljeva. Na drugoj dioničkoj radionici dorađivale su se aktivnosti te otvorile mogućnosti za suradnju. Rezultat radionice je 58 aktivnosti kroz tri teme: Očuvanje prirodnih vrijednosti područja, Posjećivanje, edukacija i interpretacija te Kapaciteti Javne ustanove.

Kroz Javnu raspravu primili smo nekoliko konstruktivnih prijedloga te dogovorili još veću suradnju s pojedinim dionicima. Sljedeći korak vezan uz ovaj plan upravljanja je njegovo provođenje, kako bi nam za deset godina vizija zaista bila realnost.

Cijeli plan upravljanja možete vidjeti OVDJE.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje

Javno izlaganje za Plan upravljanja 062
Javno izlaganje za Plan upravljanja 062