Na izvoru Mure

Mura rive spring

Fotografija sa samog izvora rijeke Mure snimljena krajem srpnja 2010. godine, u Nacionalnom parku Hohe Tauern u srcu Austrije. Uskoro slijedi cijela reportaža o putovanju na izvorište Mure koja je svojim tokom definirala Međimurje.