Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Nakon proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava (NN 22/2011), pokreću se prvi koraci prema nominaciji za proglašenje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području pet europskih država.

Na stranicama WWF-a možete pročitati sljedeći tekst (na engleskom):

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/?199772/Worlds-first-five-country-protected-area-to-conserve-Europes-Amazon

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pak je objavilo:

25.3.2011. – Ministar kulture mr. Jasen Mesić potpisao je u ime Republike Hrvatske Zajedničku Ministarsku deklaraciju o suradnji pet država na očuvanju i održivom korištenju područja rijeka Mura-Drava-Dunav.

U Gödöllőu, u Mađarskoj, na sastanku ministara zaštite okoliša Europske unije, a u okviru mađarskog predsjedanja, potpisana je Zajednička Ministarska deklaracija o pripremi za osnivanje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet zemalja Republike Austrije, Republike Hrvatske,  Republike Mađarske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

Više o tome na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6617

Iako predstoji još nekoliko godina do mogućeg konačnog proglašenja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, ipak se već sad može zaključiti kako ove tri rijeke napokon dobivaju zasluženi tretman u smislu odnosa matičnih država prema prirodnom i kulturnom bogatstvu koje okružuje tok Mure, Drave i Dunava u srcu Europe.