Šumsko blago u RP Mura-Drava

Ministarstvo kulture je na svojim web-stranicama objavilo listu odobrenih projekata koje će tijekom 2011. godine provoditi županijske javne ustanove za zaštitu prirode uz financijsku potporu tog ministarstva.

Između 19 odobrenih projekata nalazi se i onaj “Međimurske prirode” pod nazivom: Šumsko blago u Regionalnom parku Mura-Drava za koji je odobreno =38.000,oo kuna potpore.

Podsjetimo, 2011. godina je Međunarodna godina šuma, te je na temu osmišljen projekt koji je – eto – i službeno odobren.

Za popis svih projekata klikni na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6760