Istraživanje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima

U sklopu projekta Eco Bridge planirana aktivnost istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima provodi se i provodit će se tijekom 2021. godine i početkom 2022. godine. Cilj istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima izrada je studije u kojoj će biti opisano istraživanje, prikazani rezultati te navedene smjernice za daljnje upravljanje zelenim područjima...

Hoće li doći do EKOCIDA?

Posljednjih tjedana, pojam „ekocid“ često se spominje u kontekstu revitalizacije Perivoja Zrinski koja će se obaviti u sklopu projekta Eco Bridge. Prema definiciji, ekocid je potpuno razaranje nekog područja čovjekovom djelatnošću, posebno kemijskim i biološkim sredstvima koja u potpunosti mijenjaju postojeće ekosustave, a plodne ravnice ili šume pretvaraju u mrtva,...

Aktualnosti u provedbi projekta “Eco Bridge”

Projekt akronima "Eco Bridge", financiran iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska u dvanaestom je mjesecu provedbe. S obzirom da je trajanje projekta 24 mjeseca, nalazimo se točno na polovici provedbe projekta. Kako to obično biva u provedbi projekata, glavnina aktivnosti provodi se u drugoj polovici polovici trajanja projekta. Isti...

Čemu projektni menadžer ustanovi za zaštitu prirode?

Kada bi proveli istraživanje mišljenja javnosti, vjerujemo da bi rijetko tko radno mjesto projektnog menadžera, suradnika ili stručnjaka za projekte ili kako god nazvali djelatnika koji se bavi pripremom i provedbom projekata, naveo kao bitno u ustanovama za zaštitu prirode. Istina je upravo drugačija i mnoge ustanove za zaštitu prirode,...

Održivost projekata

Projekti, EU fondovi, sufinanciranje i slični pojmovi danas su dio svakodnevnice. Gotovo pa na svakom uglu možemo primijetiti table koje govore o tome da je nešto sufinancirano sredstvima Europske unije. Brojne aktivnosti, bilo da se radi o većim ili manjih infrastrukturnim zahvatima ili nekoj "soft" aktivnosti, financiraju se uz potporu...