“Hrvatska volontira” – akcija u Frkanovcu

Hrvatska volontira 2013 djecakVolonterski ured Međimurja i Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode zajednički će obilježiti kampanju “Hrvatska volontira” u subotu 21. rujna 2013. Tom prigodom, volonteri će urediti okoliš Stare hiže u Frkanovcu. Akcija uređenja okoliša hiže trajat će u subotu 21. rujna 2013. od 9 do 13 sati.

Akcija će se održati i u sklopu manifestacije “Europski tjedan kretanja” u organizaciji Međimurske županije. Volonteri će urediti okoliš stare hiže u Frkanovcu (Frkanovec 30, Vodeninski breg), hiže koja je otvorena za svakog putnika namjernika i za lokalnu javnost kao mjesto na kojem će biti buduća eko – etno zbirka međimurske tradicijske baštine i mjesto na kojem ljudi mogu shvatiti važnost prirode i važnost očuvanja iste za buduće generacije. Ekološka akcija uređenja okoliša hiže trajat će u subotu 21. rujna 2013. od 9 do 13 sati nakon koje slijedi druženje volontera i organizatora. Volonterima su organizatori osigurali prijevoz do Frkanovca, radne alate i osvježenja.

Broj volontera je ograničen na 10. Ako želite sudjelovati na ovoj volonterskoj akciji, molimo vas da se prijavite Volonterskom uredu Međimurja, isključivo putem e-maila na vum@actnow.hr. Prilikom prijave, potrebno je navesti vaše ime i prezime, e-mail i broj mobitela. Prijave se primaju do 18.9.2013. do 12 sati. Nakon što završe prijave, dobit ćete daljnje upute.

Kampanjom “Hrvatska volontira” se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog

demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u

kojem se takav doprinos cijeni, a provodit će se na području cijele Hrvatske. “Europski tjedan

kretanja” promovira održivu mobilnost, u koju se svake godine uključe milijuni Europljana, ali i stanovnika drugih kontinenata, a cilj manifestacije je promicanje ekološke osviještenosti i čvrste opredijeljenosti za uvođenjem zdravih načina prijevoza u urbanim sredinama.

Hrvatska volontira 2013 heroj