Prvi Međunarodni dan georaznolikosti

Georaznolikost je raznolikost geoloških (stijene, minerali, fosili), geomorfoloških (reljefni oblici, procesi) i pedoloških posebnosti uključujući njihove sastavnice, veze, vrijednosti, interpretaciju i uređenje. Georaznolikost je neizostavan dio ukupne prirodne raznolikosti pojedinačnih ekosustava i ekosfere kao cjeline. Iako se ponekad pogrešno poistovjećuje samo s geološkim pojavama i procesima, kao širi pojam obuhvaća...

Naglasci plana rada za 2022. godinu

Možemo reći da se 2022. godina već poprilično "zahuktala". Nakon intenzivnog perioda planiranja u listopadu i studenome protekle godine, krajem prosinca je usvojen Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2022. godinu. Sam proces izrade i donošenja dokumenta je definiran Zakonom o zaštiti prirode...

Rezultati rada Stručne službe 2021. godine

Iza nas je još jedna izazovna godina, a mjesec prosinac razdoblje kad zbrajamo rezultate i postignuća. Iako je godina bila pandemijska, uspjeli smo realizirati većinu planiranih aktivnosti. A koliko je toga bilo planirano? Program rada za 2021. godinu brojio je preko 150 aktivnosti koje su odrađivali svi djelatnici ustanove. Neke...

Protočni režimi Mure i Drave

Za kvalitetno upravljanje vodnim resursima nekoga područja ili porječja potrebno je poznavati protočni režim tekućica, odnosno uobičajeno kretanje količina vode u koritu rijeke na lokaciji od interesa ili mjernoj stanici. Uz uobičajeno (srednje) kretanje vrijednosti važne su i ekstremne pojave, njihova učestalost i intenzitet. Rijeke Mura i Drava imaju alpski snježno-kišni protočni režim.  (more…)