Postavljene dvije nove poučne table

Ovog je ljeta zabilježena vrsta riječni rak u Cirkovljanskoj „prvoj grabi“, kako je naziva lokalno stanovništvo. Riječni rak (Astacus astacus) zavičajna je vrsta raka u Hrvatskoj, a njegovo postojanje u Međimurju i šire ugrožava invazivna strana vrsta signalni rak (Pacifastacus leniusculus). Čuvar prirode Antonio Krušelj na monitoringu riječnog raka Kako...

Nada u povratak zlatovrane

Jedna od najživopisnijih ptica Europe, zlatovrana (Coracias garrulus), nekoć vrlo brojna na području srednje Europe, danas je s tih prostora gotovo pa nestala. U drugoj polovici 20. stoljeća, najintenzivnije od 1970.-1990., europske populacije doživjele su drastičan pad, ponegdje čak i lokalna izumiranja. Uzroke takvog kolapsa nalazimo prvenstveno u intenziviranju i...

Prikupljanje podataka (invenatrizacija) o prirodi nikad ne prestaje

Prema zakonu o zaštiti prirode Međimurska priroda obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja na prostoru Međimurske županije s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u...

Radionice u svrhu edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te su unatrag 6 mjeseci, u sklopu tog projekta, organizirane tematske radionice. Cilj radionica bio je edukacija dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova koje su od interesa za EU. Radionice...

Bijela roda rođena u Kotoribi našla dom u Gardinovcu

Proljetne dane 2023. godine obilježili su brojni kišni dani, čak nevrijeme s tučom, zatim velika vrućina...Sve te nepovoljne atmosferilije zasigurno su utjecale na činjenicu da je ove godine tijekom monitoringa bijele rode na području Međimurske županije zabilježen osjetno manji broj aktivnih gnijezda i mladunaca u odnosu na proteklu godinu. Velimir...