10 godina postojanja Javne ustanove

10 godina JUIako je Javna ustanova koja danas nosi naziv “Međimurska priroda” s operativnim radom krenula tek u siječnju 2007. godine, osnivanje i registracija ustanove obavljene su nešto ranije. Naime, ustanova je osnovana temeljem ondašnjeg Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05), od strane Međimurske županije dana 28.10.2005. Prvo Upravno vijeće imenovano je 03.02.2006. godine, a upis u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu izvršen je dana 07.03.2006. godine. Ako kao datum početka “službenog postojanja pravne osobe” uzmemo datum upisa u sudski registar, tada datum 07.03.2016. označava točno 10 godina postojanja Javne ustanove.