Iz arhiva: NGH svibanj 2009.

Prošlo je već sedam godina od objave odličnog članka autora Gorana Šafareka u hrvatskom izdanju National Geographica u svibnju 2009. godine pod naslovom: UŠĆE MURE.

Autor u uvodu piše: Sutok Mure i Drave jedan je od najrjeđih i najočuvanijih riječnih krajolika u Europi. Međutim, novi planovi promjene toka Mure prijete uništenjem toga zaštićenog područja.

Zahvaljujući tom članku te brojnim aktivnostima zaštitara prirode iz javnog i nevladinog sektora, prirodnost ušća Mure u Dravu je očuvano, a jedine promjene koje se tamo događaju posljedica su rada samih rijeka odnosno riječne dinamike. Tako je u međuvremenu Drava izmijenila izgled samog ušća i mjesto spoja s Murom, no to je ipak prirodni proces, poželjan kada su u pitanju nizinske rijeke. Podsjetimo se: u veljači 2011. godine proglašen je Regionalni park Mura-Drava, a u srpnju 2012. godine pak Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske. Sve to dokazuje značaj naših rijeka i njihova ušća u širem, međunarodnom kontekstu.

U tom broju NGH-a objavljena je i turistička karta Međimurja, pa je to izdanje tim značajnije za “našu priču” o sadašnjem Regionalnom parku Mura-Drava. Dakle, svakako nabavite i pročitajte ili izvadite iz svoje arhive pa pročitajte ponovo!