Pregled aktivnosti čuvara prirode u 2017. godini

Čuvari prirode obavljaju poslove nadzora zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode. Osim neposrednog nadzora kao osnovne zadaće, čuvari prirode su tijekom 2017. godine obavljali i brojne druge zadaće, samostalno ili u suradnji s drugim službama ustanove i ostalim dionicima. U nastavku donosimo kratki pregled aktivnosti čuvara prirode Međimurske prirode u 2017. godini.

 • zimsko prebrojavanje ptica močvarica (sredinom siječnja na dvadesetak vodenih površina na području Međimurske županije – akumulacijska jezera, retencije, šljunčare, transekti na Muri i Dravi…)
 • organizacija i realizacija Pohoda uz Muru povodom Svjetskog dana močvarnih staništa na području Općine Sveti Martin na Muri
 • sudjelovanje na seminaru “Sudjelovanje javnosti i transparentno upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima” (u sklopu projekta Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima”)
 • zimski spust rijekom Dravom (pod sloganom “Naše rijeke, naše blago” u organizaciji Rafting kluba Matis i ekološke udruge ZEUS)
 • javna tribina “Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma” (u organizaciji Udruge privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed)
 • provođenje akcije “Zaštita vodozemaca od stradavanja na prometnicama” (na cesti Črečan – Macinec u Općini Nedelišće i nekoliko lokacija u Općini Selnica)
 • monitoring crnkaste sase (na području naselja Totovec)
 • monitoring kockavice (na području općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Goričan)
 • monitoring crne žune (nekoliko lokacija na području Međimurja)
 • sudjelovanje na radionici za razvoj Strategije upravljanja Natura 2000 područjem rijeke Drave te razvoj Akcijskog plana za riječne ptice (u sklopu projekta Drava Life)
 • sudjelovanje na Godišnjem seminaru čuvara prirode održanom u Kopačkom ritu
 • monitoring bijele rode na području Međimurske županije
 • prstenovanje mladih bijelih roda u suradnji s ovlaštenim prstenovateljem
 • sudjelovanje na stručnom skupu “Šume i biološka raznolikost Regionalnog parka Mura-Drava” (u sklopu projekta za šumska područja Regionalnog parka Mura-Drava/Global Greengrants Fund)
 • stručni izlet u Centar za posjetitelje Mittersill, Austrija
 • monitoring vodomara
 • monitoring lastavica i piljaka
 • humanitarni spust rijekom Dravom (u organizaciji udruge “Prvi korak”)
 • monitoring pčelarice
 • sudjelovanje na okruglom stolu “Bespravna gradnja u zaštićenim prirodnim područjima” (u sklopu projekta Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima)
 • ručna košnja i revitalizacija livada u Spomeniku prirode Bedekovićeve grabe (u suradnji s Udrugom Frkanovčani)
 • postavljanje kućica za ptice dupljašice
 • akcije uklanjanja invazivnih vrsta u zaštićenim područjima
 • radne akcije na Ergeli međimurskog konja u Žabniku
 • održavanje službenih vozila
 • održavanje infrastrukture u vlasništvu ustanove (info-table, klupe…)
 • ostale akcije u suradnji s udrugama i lokalnim stanovništvom.