Godišnji seminar čuvara prirode

Čuvari prirode Javne ustanove za zaštitu prirode – Međimurska priroda sudjelovali su na 18. Godišnjem seminaru čuvara prirode koji se održao od 18. do 20. travnja 2018. godine u Nacionalnom parku Paklenica, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javne ustanove NP Paklenica.

Seminaru je prisustvovalo 107 sudionika, a osim čuvara priroda iz 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i 19 županijskih i lokalnih javnih ustanova, na seminaru su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, gosti iz drugih službi i institucija te gosti predavači – rendžeri iz Njemačke i Portugala.

Na seminaru su predstavljene brojne teme iz djelokruga rada čuvara prirode, a bilo je prilike i za razmjenu iskustava. Teme seminara obuhvaćale su zakonske izmjene te novi stručni ispit za čuvare prirode. Također, na izlaganjima su čuvari prirode dobili pregršt korisnih informacija vezanih za postupanje čuvara prirode, iskustva u primjeni GIS-a u radu čuvara prirode, iskustva u naplati ulaznica, rad sa strogo zaštićenim vrstama i drugo. Važan dio seminara bila je radionica na temu kompetencija neophodnih za rad glavnih čuvara prirode te provjera znanja od strane ispitivača sa stručnog ispita.

Na kraju seminara organiziran je obilazak dijela Nacionalnog parka Paklenica od ulaza do Manite peći i Lugarnice pod stručnim vodstvom čuvara prirode iz Nacionalnog parka Paklenica.