Trening u Gospiću

Mjesec svibanj obilježen je Međunarodnim danom bioraznolikosti, Tjednom zaštite prirode te mnogim aktivnostima na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. U sklopu navedenog projekta izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže. Mnogi dionici bitni za izradu planova ovaj mjesec sudjelovali su na tematskim...

Monitoring biljnih vrsta_kockavica i crnkasta sasa

Još od 2011. godine, krajem ožujka i početkom travnja djelatnici Međimurske prirode provode monitoring biljnih vrsta, obične kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije. Monitoring ovih biljnih vrsta uključuje obilazak lokaliteta na kojima ove vrste rastu, prebrojavanje jedinki i određivanje veličina populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju...

Monitoring crne žune

Početak ožujka za djelatnike u zaštiti prirode označava i početak najaktivnijeg razdoblja u godini. Budi se priroda, ljudi započinju s aktivnostima i radovima u prirodi, budi se biljni i životinjski svijet. Započinje sezona monitoringa biljnih i životinjskih vrsta. Jedan od prvih monitoringa kojeg provodimo je monitoring crne žune. Upravo je...

Volontiranje u prirodi je HIT

U novije vrijeme sve je popularniji poseban oblik volontiranja koji se naziva građanska znanost (engl. citizen science), amaterska znanost ili znanost zajednice. Građanska znanost omogućuje dobrovoljno sudjelovanje građana-laika u znanstvenim i stručnim istraživanjima, obično u suradnji sa stručnjacima i znanstvenim institucijama ili pod njihovim vodstvom. Glavna je ideja objediniti stručnost...

U SIJEČNJU IWC – ZIMSKO PREBROJAVANJE PTICA VODARICA 2022., PRIDRUŽITE SE!

Nova runda Zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) započinje 15. i 16. siječnja 2022. Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Udruga Biom i Udruga Zeus pozivaju volontere da im se tijekom siječnja pridruže u tradicionalnoj međunarodnoj akciji brojanja ptica. Prebrojavanje ptica na Muri Siječanj je vrijeme kad se ptice selice...