Monitoring biljnih vrsta, kockavica i crnkasta sasa

Još od 2011. godine, krajem ožujka djelatnici Međimurske prirode provode monitoring biljnih vrsta, obične kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije.

Monitoring ovih biljnih vrsta uključuje obilazak lokaliteta na kojima ove vrste rastu, prebrojavanje jedinki i određivanje veličina populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore. Ovogodišnjim terenskim obilascima utvrđena je prisutnost kockavice na više lokaliteta na području Međimurske županije s ukupno zabilježenih 1.515 jedinki, što je ujedno najveći zabilježeni broj jedinki od početka praćenja, dok je crnkasta sasa zabilježena na jednom lokalitetu s ukupno zabilježenih 623 jedinki.

Crnakasta sasa na području Međimurske županije zabilježena je na samo jednom lokalitetu

Kockavica je biljna vrsta koja je ugrožena prvenstveno djelovanjem čovjeka – uništavanje staništa zbog urbanizacije, melioracija područja, promjena vodnog režima, skupljanje zbog ukrasnih cvjetova. Crnkasta sasa pak je ugrožena ponajviše zbog gubitka staništa (zarastanje, iskapanje, odlaganje otpada).

Ukoliko je i Vama poznat neki od lokaliteta kockavice ili crnkaste sase, obratite nam se i tako pridonesite očuvanju ovih strogo zaštićenih vrsti. Kockavica nastanjuje vlažne livade, riječne doline te svijetle, otvorene i vlažne šikare i šume, a stanište crnkaste sase su suhi travnjaci u sklopu pješčarske vegetacije.

Djelatnik u prebrojavanju jedinki kockavice
Obilazak lokaliteta i prebrojavanje jedinki