Donacije ustanove u 2018. godini

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode je tijekom 2018. godine, u okviru svojeg proračuna, izdvojila i donirala =8.200,oo kuna za tri udruge i jednu zakladu koje svojim radom doprinose očuvanju i popularizaciji prirodne baštine Međimurske županije.

Konkretno:

-Ekološka udruga Platana iz Nedelišća ostvarila je potporu od =1.000,oo kuna za projekt zaštite žaba od stradavanja na prometnicama u Međimurju;

-Planinarsko društvo Bundek iz Murskog Središća ostvarila je potporu od =1.200,oo kuna za nakladu Monografije ZAGRLJAJI NEBA

-Savez udruga Prvi korak ostvario je potporu od =1.000,oo kuna za organizaciju tradicionalnog humanitarnog spusta po rijeci Dravi

-Zaklada dr. Vinko Žganec ostvarila je potporu od =5.000,oo kuna iz prihoda koncerta koji smo organizirali povodom Dana rijeke Mure 2018.

o o o

Javna ustanova svake godine raspolaže sa skromnim sredstvima za potporu ekološkim projektima udruga, a iznos pojedinačne potpore u pravilu ne prelazi 2.000 kuna. Potpora se može zatražiti od ustanove pismenim putem, uz jasno obrazloženje potreba te opisa kako će projekt doprinijeti očuvanju prirode Međimurske županije. Potpora je strogo namjenska, a Ustanova kontrolira provođenje projekta za koji je donirala sredstva. Potporu ne mogu ostvariti fizičke osobe i političke stranke, već samo udruge i zaklade u čijem je fokusu zaštita prirode Međimurske županije.