Monitoring crne žune

Crna zuna_foto1Djelatnici Međimurske prirode provode tijekom ožujka i travnja monitoring crne žune (Dryocopus martius). Crna žuna je najveća i najprepoznatljivija ptica iz porodice djetlovki u Hrvatskoj. Porodica djetlovki u Hrvatskoj (kao i u Europi) broji desetak vrsta: crna žuna, zelena žuna, siva žuna, veliki djetlić, crvenoglavi djetlić, mali djetlić, vijoglav…

Ptice iz porodice djetlovki su kopnene, šumske ptice prilagođene penjanju po stablima. Svake godine prave novu duplju, a nakon korištenja njihove stare duplje naseljavaju ostale životinje (prvenstveno manje ptice, ali i neki sisavci). Za hranjenje koriste dugačak jezik, pomoću kojeg vade kukce iz kore trulog drveća, odnosno tla. Posebnost nekih vrsta je glasno i karakteristično bubnjanje, najčešće u proljeće u doba traženja partnera.

Crna žuna je stanarica, crne je boje sa crvenim tjemenom (ženka ima manje crvenog, samo na zatiljku). Nastanjuje sve tipove starih šuma. Trebaju joj stara raspadajuća stabla i panjevi za hranjenje te visoko drveće za gniježđenje i odmor. Hrani se uglavnom mravima te šumskim kornjašima. Crna žuna je ključna vrsta u europskim šumama jer je jedina vrsta ptice koja radi velike rupe za gniježđenje koje kasnije koriste druge dupljašice.

Crna žuna_staništeGlavni cilj monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i rasprostranjenosti vrste. Podaci prikupljeni monitoringom koriste se za ocjenu stanja očuvanosti pojedine vrste. Djetlovke čine zajedničku ekološku skupinu ptica zbog čega se mogu istraživati na sličan način. Program monitoringa zahtjeva redovito prikupljanje terenskih podataka koji se onda koriste za daljnje statističke analize.