“Vlažna staništa i voda” tema je WWD-a 2021.

Tema Svjetskog dana vlažnih (močvarnih) staništa (World Wetlands Day) 2021. godine je „Vlažna staništa i voda“. Obilježava se svake godine 2. veljače, na datum potpisivanja Ramsarske konvencije. Na taj dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće čuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom iskorištavanju močvarnih staništa. 

Kao i svake godine Tajništvo Ramsarske konvencije pripremilo je materijale koji su dostupni na sljedećem linku: https://www.worldwetlandsday.org/materials

Svi materijali dostupni su u programu InDesign pa ih se može prevesti i koristiti u okviru obilježavanja Dana vlažnih staništa.

Ukoliko planirate obilježiti WWD 2021. na sljedećem linku unesete svoj događaj na kartu svijeta: https://www.worldwetlandsday.org/events

Ove godine, na Dan vlažnih staništa, 2. veljače Ramsarska konvencija slavi i svoj 50 rođendan.