Livadni plavci – biološko blago Bedekovićevih graba

U brošuri koja se nalazi pred Vama saznat ćete mnoge zanimljivosti o prirodnom biseru Gornjeg Međimurja – spomeniku prirode Bedekovićeve grabe.